Persatuan Psikiatri Amerika mendefinisikan disleksia sebagai gangguan pembelajaran yang dicirikan oleh penyahkodan kata yang lambat dan tidak tepat, sering dikaitkan dengan kesukaran menulis pada peringkat perkataan (APA, 2013).

Secara amnya dipercayai bahawa kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam bahasa ibunda mereka (L1) lebih cenderung menghadapi kesukaran yang serupa dalam bahasa kedua (L2). Antara faktor yang nampaknya meramalkan pemerolehan perbendaharaan kata dalam L1 dan L2 adalah ingatan kerja, khususnya aspek "pasif" memori kerja seperti gelung artikulasi [1]. Tambahan pula, ketelusan bahasa nampaknya memainkan peranan mendasar: kanak-kanak yang belajar bahasa legap (seperti bahasa Inggeris) lebih lambat daripada mereka yang mempelajari bahasa yang telus.

Kajian terbaru oleh Fazio dan rakan-rakan (2020) [2] telah cuba menjawab soalan-soalan berikut:


 

  • Adakah pelajar Itali dengan disleksia sukar belajar bahasa Inggeris dari segi membaca dan menulis?
  • Apakah mekanisme kognitif yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggeris bertulis?
  • Adakah status sosioekonomi mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggeris bertulis sebagai bahasa kedua pada kanak-kanak disleksia dan bukan disleksia?

Kajian yang dilakukan pada sampel 90 kanak-kanak disleksia (dibandingkan dengan 90 normolectors), melaporkan hasil berikut:

 

  • Kanak-kanak disleksia sebenarnya sukar untuk belajar bahasa kedua. Khususnya, kepantasan membaca perkataan dalam bahasa Itali nampaknya berkaitan dengan kemahiran dalam menggunakan L2
  • La ingatan kerja mempengaruhi ketepatan dalam membaca perkataan dan bukan perkataan, manakala kecekapan fonologi mempengaruhi ketepatan dalam membaca perkataan dan bukan perkataan dan keupayaan untuk melakukan tugas imlak. Dalam pengertian ini, ingatan fonologi dan kecekapan fonologi secara amnya mempengaruhi ketepatan prestasi dalam membaca dan menulis bahasa Inggeris. Mekanisme yang menyebabkan kurangnya kefasihan membaca dan menulis dalam L2 nampaknya sama dengan yang memperlambat L1 dalam disleksia.
  • Dari analisis pemboleh ubah pada status sosioekonomi nampaknya pekerjaan bapa dan tahap pendidikan ibu memainkan peranan penting dalam mempelajari bahasa kedua. Pemboleh ubah pertama berkorelasi dengan ketepatan dan pembacaan kata dan bukan perkataan; yang kedua berkorelasi dengan ketepatan dan kepantasan membaca perkataan, dan juga dengan kemahiran menulis.

Sebagai kesimpulan, bagi pelajar Itali yang diperiksa, kedua-dua aspek neuropsikologi (seperti ingatan kerja verbal dan kecekapan fonologi) dan aspek sosio-ekonomi menyokong proses pembelajaran bahasa kedua.

Mula menaip dan tekan Enter untuk mencari

ralat: Kandungan dilindungi !!
fungsi membaca dan eksekutif