Terdapat persetujuan bersama bahawaperisikan umum adalah peramal utama prestasi sekolah[3]. Aspek yang sering diabaikan dalam bidang neuropsikologi adalah keupayaan untuk perhatian yang berterusan. Dalam hal ini, sebuah pasukan penyelidikan Jerman[4] ingin menyiasat apa sumbangan tahap intelektual dan keupayaan untuk mengekalkan tumpuan untuk tempoh lebih lama daripada prestasi sekolah; khususnya pengarang kajian menggubal dua hipotesis:

 

  1. Prestasi sekolah akan diramalkan secara lebih besar oleh pentadbiran ujian kecerdasan bersama dan ujian perhatian yang berterusan (bukan hanya menggunakan ujian intelektual), dengan itu menunjukkan kesahan tambahan untuk ujian perhatian.

 

  1. Pengaruhkecerdasan pada pencapaian akademik diperantarai oleh rentang perhatian disokong pelajar

Penyelidikan

Untuk menilai kedua-dua hipotesis tersebut, para penyelidik memilih sekumpulan 231 pelajar sekolah menengah berumur 15 - 17 tahun, dan menundukkan mereka kepada ujian perhatian yang berterusan[4] dan bateri penilaian kecerdasan[1], memperoleh kecerdasan lisan, kecerdasan berangka dan skor kecerdasan kiasan.

Skor yang diperolehi dalam pelbagai ujian telah dibandingkan untuk setiap pelajar dengan skor dalam kad laporan matematik, dengan skor dalam kad laporan Jerman dan dengan purata purata markah.


Hasilnya

Berkenaan dengan hipotesis pertama (kesahihan ujian ujian perhatian) ia muncul, walaupun kurang daripada ujian intelektual, penambahan bukti perhatian yang berterusan menjadikannya lebih baik untuk meramal keputusan sekolah pelajar, terutamanya mengenai purata titik gred umum.

Data yang paling menarik mungkin berasal dari hipotesis kedua, iaitu pengantaraan perhatian terhadap hubungan antara kecerdasan dan prestasi akademik: dalam ketiga-tiga parameter yang dipertimbangkan (matematik, Jerman dan purata titik gred) Tahap intelektual mampu meramalkan gred pelajar hanya di kalangan mereka yang menunjukkan keupayaan yang baik untuk mengekalkan tumpuan untuk tempoh yang berpanjangan.

kesimpulan

Walaupun dengan batasan yang ketara (contoh pelajar gimnasium sahaja), kajian ini membawa kepada pantulan yang menarik dengan kesan yang jelas terhadap amalan klinikal:

  1. Banyak yang harus diberikan dalam penilaian neuropsikologi yang diperlukan untuk kesulitan sekolah penting kepada kemahiran yang berwibawa kanak lelaki, bukan sahaja dari segi kualiti tetapi juga melalui penggunaan ujian tertentu.
  2. Oleh kerana prestasi sekolah nampaknya berkaitan dengan kecerdasan hanya pada kanak-kanak yang mempunyai kemahiran perhatian yang mencukupi, mengabaikan penilaian risiko perhatian yang berterusan yang membawa kepada kerangka diagnostik yang tidak tepat daripada punca kesukaran di sekolah.
  3. Penulis penyelidikan juga percaya bahawa pelajar dapat mendapat manfaat daripada latihan yang prihatin, seperti yang berdasarkan strategi pemantauan diri.

Mula menaip dan tekan Enter untuk mencari

ralat: Kandungan dilindungi !!